ORGANITZACIÓ

Federació Catalana d’escacs

PARTICIPANTS

Podrà jugar qualsevol esportista en possessió de la llicència federativa catalana o llicència FIDE en vigor per a la temporada 2023.

DATA

Diumenge, 10 de desembre de 2023

LOCAL DE JOC

La seu serà l’espai Bota, Recinte Fabra i Coats, C/ Sant Adrià 20, Barcelona.

La capacitat màxima del torneig és de 125 esportistes. Aquests s'agafaran per rigorós ordre d'inscripció.

HORARI

Matí: de 10:00h a 14:00h

Tarda: de 16:00h a 19:30h

SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

Sistema Suís a 8 rondes.

Els emparellaments es realitzaran amb el programa SWISSMANAGER.
El campionat serà avaluat per a ELO FCE i FIDE ràpid.

 

RITME DE JOC

15 minuts + 5 segons per jugada.

El temps de tolerància per a la presentació de l'esportista davant del tauler és de 15 minuts des de l'inici de la ronda.

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no es presenti a la primera ronda o qualsevol altra ronda de joc restarà eliminat de la competició.

RÀNQUING INICIAL:

L'ordre de rànquing dels participants es farà per ELO FIDE ràpid.

PREMIS

General

Class.

Premi

300€ + trofeu

200€ + trofeu

125€ + trofeu

75€

50€


 Trams

ELO

Premi 1º

Premi 2º

2000-2149

100€ + trofeu

50€

1850-1999

100€ + trofeu

50€

1700-1849

100€ + trofeu

50€

Fins a 1699

100€ + trofeu

50€

 

Especials

 

Categoria

Premi

Millor veterà +65

Trofeu

Millor sub14

Trofeu

 

 

Repartiment de trofeus a la finalització del Campionat.
Trams segons ELO FCE ràpid.

El premis en metàl·lic seran pagats per transferència bancària i estan sotmesos a la retenció fiscal corresponent reflectida a la llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per fer el pagament caldrà aportar còpia del DNI i número de compte bancari on es farà l'ingrés. En cas de menors d'edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal.

Serà obligatori estar present en el repartiment de premis que es farà el mateix dia un cop acabada la competició. En cas de no assistir-hi l'esportista perdrà el dret al seu premi. Els premis en metàl·lic no seran repartits entre els empatats i no seran acumulables.

Els premis tenen una vigència de 6 mesos, després d'aquesta data no es podrà reclamar el premi obtingut. 

DESEMPATS

 

  1. Resultat particular
  2. Buchholz -1 (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
  3. Buchholz total (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
  4. Progressiu acumulatiu
  5. Sorteig

 

L’ordre del segon, tercer i quart desempat es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.

 

DIRECTOR DEL TORNEIG:

El director del torneig serà el Sr. Ivan Marina de la Torre.

ÀRBITRE

 

L’àrbitre serà el Sr. Albert Pardina

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ

No hi haurà comitè de competició del Torneig i les decisions de l'àrbitre seran inapel·lables.

 

INSCRIPCIONS:

La quota d’inscripció serà de 15€

 


Gratuït per a esportistes amb elo FIDE ràpid de +2400.

 


Les inscripcions i els pagaments es tramitaran mitjançant el següent formulari:

 

FORMULARI

 

No es considerarà completada la inscripció fins que s’hagi efectuat el pagament.

 

El pagament cal fer-lo un cop omplert el formulari. 

 

El termini d'inscripció finalitzarà el dia 7 de desembre de 2023 a les 15:00 hores. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

 

Qualsevol incidència o problemàtica amb la inscripció/pagament, enviar correu a federacio@escacs.cat

 

 

 

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

 

Els jugadors/es hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

 

La participació en el Memorial David Garcia Ilundain implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases per tal de millorar-ne el desenvolupament.

 

PUBLICITAT          

 

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.