ORGANITZACIÓ:
Aquest torneig és organitzat per la Federació Catalana d’Escacs amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

SISTEMA DE JOC:
Es disputarà per sistema de lliga de sis esportistes de tots contra tots a una volta.

PARTICIPANTS:
Dos grups de sis esportistes cadascun per categories d’edats: Sub-10 i Sub-12.
Els esportistes seran seleccionats per ordre de classificació del Campionat de Catalunya per Edats 2023. En cas de renúncia es passa al següent classificat i així successivament fins ocupar les places.

SUB-10

Cognoms i nom

Club

Perez Monakhov, Andres

Amposta C.E.

Villa Peiro, Joan

Peona i Peó C.E.

Bru Montoya, Pau

Ateneu Colon C.E

Clerc, Oceane

Amposta C.E

Jimenez Haneda, Naoki

Ateneu Colon C.E

Iglesias Pau, Nil

Castellar C.E

 

SUB-12

Cognoms i nom

Club

Herman Gamazo, Isaac

Barberà C.E

Tallada Serret, Gerard

Amposta C.E

Alonso Gimenez, Mauro

Gerunda C.E

Caballero Pujol, Isaac

Olot C.E

Valle Luis, Liam

Gerunda C.E

Monclus Janssens, Jack

Sitges C.E

 

Aquests esportistes han de confirmar la seva participació o no abans del dia 11 de desembre de 2023 a través d’un correu electrònic a federacio@escacs.cat

SALA DE JOC:

Federació Catalana d’Escacs, C/ de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona

DIES I HORARI SALA DE JOC:

Ronda 1 Dimecres 27 de desembre a les 16:30h.

Ronda 2 Dijous 28 de desembre a les 09:30h.

Ronda 3 Dijous 28 de desembre a les 16:30h.

Ronda 4 Divendres 29 de desembre a les 16:30h.

Ronda 5 Dissabte 30 de desembre a les 09:30h.

Se’ls hi donarà la partida per perduda a aquells esportistes que arribin amb més de 30 minuts de retard.

RITME DE JOC:
90 minuts + 30 segons d’increment per cada jugada efectuada.
El torneig serà avaluat per elo FIDE i elo Català.

COMITÈ DE COMPETICIÓ:
Estarà format pel director del torneig i dos delegats federatius. Les decisions de l’Àrbitre Principal podran ser presentades per escrit i com a màxim 30 minuts després de l’incident. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

PREMIS:
Trofeu i llibre d’escacs per al primer, segon i tercer classificats de cada grup. Medalla commemorativa per a cada participant.

DESEMPATS:
Els premis no es repartiran entre els esportistes empatats. Els desempats es resoldran per:
- Resultat particular
- El major número de victòries (incloent les incompareixences)
- Sonneborn-Berger
- Sistema Koya

PARTICIPANTS
El sorteig dels números es farà quan es confirmin tots els esportistes del torneig. El sorteig serà públic.

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
Els esportistes hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un esportista porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

DISPOSICIONS FINALS
Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases per tal de millorar-ne el desenvolupament.

PUBLICITAT
La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.