S’informa a les entitats afiliades de la Federació Catalana d’Escacs que la sessió d'Assemblea General Ordinària serà el proper dia 1 de juny de 2024.

En temps i forma es convocarà l’Assemblea amb l’ordre del dia i la documentació pertinent.

Les propostes de les entitats afiliades hauran de ser a la Federació com a molt tard 40 dies naturals abans de la data de celebració de l’assemblea, perquè puguin ser publicades amb la resta de la documentació de l’assemblea. Les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l'Assemblea, sense el suport de la Junta Directiva de la FCE, han de tenir l'aval, com a mínim, el 10% del total d'entitats afiliades (21 avals) i han de tenir entrada a la Federació 40 dies abans de la data de celebració, a fi de quedar incloses en l'ordre definitiu del dia.

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l'article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat) i respondre a un interès general.

La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixin els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l'assemblea.

 

David Ayza León

Secretari General

Federació Catalana d’Escacs