El passat 9 d'abril de 2024 la FEDA va publicar la circular d'inscripció del Campionat d'Espanya d'Escacs d'edats de 2024.

La FCE acceptarà la inscripció dels esportistes que vulguin participar en els campionats d'edats de la FEDA. Com s'explicarà més endavant, aquesta inscripció serà formalitzada, directament pels pares o tutors del menor en la pàgina oficial de l'organització de la FEDA. Mitjançant aquesta inscripció, els pares o tutors acceptaran la seva responsabilitat, les bases i el compliment de les obligacions que planteja l'organització.

Els menors que acudeixin al campionat hauran d'estar acompanyats d'un adult responsable. Si no es tracta del pare/mare o tutor de l'esportista, l'adult responsable haurà de tenir una autorització signada del pare/mare o tutor.

La FCE aportarà durant tots els campionats, un delegat-entrenador que serà present en el lloc on es realitza el torneig, i al qual podran adreçar-se els pares, tutors o responsables dels participants, per a recaptar assessorament o perquè pugui servir com a nexe de comunicació amb l'organització. Així mateix, analitzarà les partides jugades i es prepararà algunes partides tant com sigui possible en relació amb el temps i donant prioritat als esportistes classificats de la Final de Catalunya i/o als que vagin ocupant les millors posicions en la classificació. A les categories de sub-8 a sub-12 hi haurà també una persona de suport que farà les tasques de delegat.

RECOPILACIÓ DE DADES

Per tal de poder tenir les dades i aconseguir una comunicació amb els esportistes i familiars abans i durant el campionat, es demana que cada esportista ompli el següent formulari.

FORMULARI

Aquest formulari no és el de la inscripció, ja que s'ha de fer a través del web de la FEDA, com s'indica més avall.

PLACES SUBVENCIONADES

D'acord amb el conveni amb la FEDA, la FCE té un nombre de places subvencionades d'allotjament a l'hotel oficial designat per la FEDA per a cada categoria de sub-8 a sub-18. Les places comprenen la despesa d'allotjament únicament de l'esportista de les dates estipulades per al Campionat de la seva categoria, sempre que estigui allotjat a l'hotel oficial.

Recordem que hi ha places que atorga la FEDA per als campions de cada categoria de l'any 2023 i els dos primers sub-7, sub-9 i sub-11 del mateix any amb l'estada i manutenció de l'esportista.

En cap cas es compensaran les despeses de les places subvencionades per altres conceptes.

Les places classificatòries s'han atorgat com indicava la Circular CAT/EBA 10/2024 Bases del Campionat de Catalunya d'edats de sub8 a sub20. En cas de tenir alguna plaça vacant, s'atorgaran per ordre de classificació. Podeu consultar-los en els llistats següents.

Tots els esportistes amb subvenció d'estada i/o entrenador, han de confirmar la seva participació o renuncia a través del formulari de la FCE abans del dia 12 de maig.

Enguany no hi haurà l'opció de tenir entrenador per als que no estiguin en aquest llistat, tot i així es demana en el formulari per saber si algú estaria interessat.

LLISTA D'ESPORTISTES SUBVENCIONATS

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

La FEDA ha publicat la circular amb les dates de joc per a cada categoria:

CIRCULAR FEDA 05/2024

INSCRIPCIONS

Podran inscriure's els esportistes interessats a participar en el Campionat d'Espanya individual d'edats. En aquest cas, cada esportista haurà de fer la inscripció directament com indica la FEDA a la seva circular.

La FCE validarà les inscripcions dels esportistes catalans. Serà la FEDA la que finalitzi el tràmit de la inscripció en el moment que estigui tot correcte.
Tots els participants han de fer el pagament de la inscripció al Campionat tal i com indica la circular de la FEDA (exceptuant els estipulats a la mateixa) i els campions de la classificació general del Campionat de Catalunya d'edats individual de l'edició 2024. El compte bancari on s'ha d'efectuar el pagament és el de la FEDA i s'haurà de fer abans de finalitzar el termini que s'indiqui. Les úniques excepcions de fer el pagament seran aquelles que exposi la FEDA a
la seva circular.

ALLOTJAMENT

La FCE no es farà càrrec de les reserves dels esportistes, estiguin subvencionats o no. La reserva de participants i acompanyants s'ha de fer directament a la FEDA (contacto@feda.org) enviant la documentació que se sol·licita. Els subvencionats i els premis especials de l'hotel, hauran d'indicar en el document si tenen subvenció per part de la FEDA o de la FCE.

Document per fer la reserva a la FEDA

Per evitar problemes d'allotjament, recomanem que se segueixin els terminis marcats a la circular de la FEDA respecte a les reserves. La FEDA només garanteix la reserva dels inscrits amb subvenció dins del termini establert (veure taula a la circular FEDA). La resta d'esportistes que vulguin allotjar-se a l'hotel oficial, recomanem que ho facin el més aviat millor per evitar quedar-se sense habitacions, ja que les reserves aniran per ordre d'arribada.

La subvenció del 100% dels esportistes classificats només serà en concepte d'allotjament a l'hotel oficial que indica la FEDA. En cap cas es tindrà cap ajuda en concepte de desplaçament, allotjament a un altre tipus d'allotjament ni d'inscripció.

MÉS INFORMACIÓ

La Federació Catalana d'Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, en formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l'organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l'activitat.