REPARTIMENT DE PREMIS

  • Dia: Dimarts, dia 3 de desembre de 2013
  • Horari: A les 20 hores
  • Local: Federació Catalana d’Escacs al C/Sant Adrià, 20 de Barcelona

Els jugadors que hagin de cobrar un premi en metàl·lic del Campionat Territorial de Barcelona hauran de presentar el DNI o portar una còpia del document. Els menors d’edats hauran de venir acompanyats del seu representat legal.

CAMPIONAT DE RÀPIDES

  • Dia: Dimarts, 3 de desembre de 2013
  • Places:  limitades a 60 participants i per ordre d’inscripció. Només podran participar els jugadors/es que hagin participat al Campionat Territorial de Barcelona 2013 o al Campionat de Veterans de Barcelona 2013.
  • Inscripcions: Gratuïta. Mitjançat formulari. Fins el mateix dia 3 a les 13 hores.
  • Horari:  A les 18 hores.
  • Local: Federació Catalana d’Escacs al C/Sant Adrià, 20 de Barcelona
  • Premis: Tres trofeus