ORGANITZACIÓ

La Federació Catalana d’Escacs.

PARTICIPANTS

Podran participar tots els jugadors/es de clubs pertanyents a la Delegació de Barcelona i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2014.

INICI DEL CAMPIONAT I DIES DE JOC

Començarà el diumenge dia 05/10/2014. Els calendari de joc per tots els grups serà el següent:

 • Ronda 1 : 05/10/2014
 • Ronda 2 : 12/10/2014
 • Ronda 3 : 19/10/2014
 • Ronda 4 : 26/10/2014
 • Ronda 5 : 02/11/2014
 • Ronda 6 : 09/11/2014
 • Ronda 7 : 16/11/2014
 • Ronda 8 : 23/11/2014
 • Ronda 9 : 30/11/2014

SEUS DE JOC

Per demanar ser seu, el club haurà d’oferir una capacitat mínima de 15 escaquers (no cal un mínim de jugadors inscrits) i també s’haurà d’especificar si el local de joc està adaptat per a jugadors amb mobilitat reduïda. La FCE es reserva el dret de poder habilitar un local de joc, tenint preferència aquells locals que puguin acollir a tots els enfrontaments d'un sol grup, escollint sempre els que més convinguin per al millor desenvolupament del torneig.

Els clubs que siguin seu hauran de nomenar un delegat principal i un delegat auxiliar que faran les funcions que es determinen en el Reglament General de Competicions de la FCE.

La FCE subministrarà als clubs que siguin seu d’aquesta prova totes les planilles de joc i actes que siguin necessàries pel desenvolupament de cada ronda de joc.

GRUPS

Es dividirà en grups per trams d’Elo Català. El grup B es podrà dividir en subgrups en funció de la inscripció per proximitat geogràfica, (per exemple grup Maresme, Vallès, Baix Llobregat, Esparreguera, etc.). Cadascun d’aquests grups tindran els premis indicats per al grup B.

INSCRIPCIONS

Fins el 28/09/2014 a les 19 hores. Les inscripcions s'hauran de fer mitjançant el formulari. L’import de la inscripció s’ha de fer mitjançat ingrés al número de compte de La Caixa ES46 2100 0429 6102 0012 8214 indicant TB + el nom del jugador.

Els responsables dels clubs poden demanar carregar al compte del club l’import de la inscripció dels seus jugadors mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat.

Els jugadors amb mobilitat reduïda (que ho hauran d’indicar a la inscripció), jugaran sempre com a locals a la seu que indiquin com a pròpia en el moment de formalitzar la inscripció.

DRETS D'INSCRIPCIÓ

Grup A : Obert 15,00 €.

Grup B : Fins a 2150 punts d’ELO català 15,00 €.

Sub-18 (nascuts l’any 96 i posteriors) 10,00 €.

Més de 60 (nascuts l’any 54 i anteriors) 10,00 €.

AVALUACIÓ

El torneig valdrà per elo català.

PUBLICACIÓ DE L’APARELLAMENT

Els aparellaments es faran públics el dimecres abans del dia de joc, a les 18,00 hores. Podrà consultar-se a la seu social de la FCE o en el web escacs.cat. El jugador que no vulgui ser aparellat haurà de comunicar-ho al delegat de la seu de joc i anotar-ho a l’acta o per correu electrònic a federacio@escacs.cat , com a molt tard el dimarts, a les 19.30 hores, abans de la ronda a disputar.

Si un jugador/a falta a dues rondes seguides o discontinues serà retirat del Torneig.

HORARI I RITME DE JOC

Les partides començaran a les 10 del matí en sessió única. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada. El jugador/a que no es presenti durant la primera hora de joc se li donarà la partida per perduda.

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS

Els clubs que siguin seu hauran de comunicar els resultats els dilluns al matí fins les 13 hores, per correu electrònic: federacio@escacs.cat

En cas de conflicte durant la ronda serà necessari enviar l’original de l’acta i les dues planilles originals de la partida. L'incompliment d'aquesta normativa suposarà la inhabilitació del local de joc.

SISTEMES DE DESEMPAT

 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
 • Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
 • Progressiu fins a les últimes conseqüències
 • Sorteig.

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

PREMIS


GRUP "A"

1r classificat : 400€ + trofeu + participació al Campionat Absolut de Catalunya 2015

2n classificat : 250€ + trofeu + participació al Campionat Absolut de Catalunya 2015

3r classificat : 100€ + trofeu

4t classificat : 75€

5è classificat : 50€

6è classificat : 30€

 

PER CADASCUN DELS GRUPS “B”

1r classificat : 100€ + trofeu

2n classificat : 50€ + trofeu

3r classificat : 30€ + trofeu

4t classificat : 20€

 

Els premis estan sotmesos a retenció d’IRPF. Per poder cobrar el premi serà necessari presentar una còpia del DNI.

LLIURAMENT DE PREMIS

Els trofeus s'atorgaran el dimarts, 9 de desembre de 2014, per la tarda. Hi haurà un campionat de ràpides on podran participar el jugadors participants de tots els grups del Campionat Territorial Absolut de Barcelona i del Campionat de Veterans de Barcelona.

 

Barcelona, 2 de setembre de 2014

impresora