ACTE D’OBERTURA

Efectuat l’acte d’obertura de les pliques a la seu de la Federació Catalana d’Escacs el dilluns 5 d’agost de 2013 a les 11:30 hores, el resultat ha estat el següent.

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS

PLICA DNI ASPIRANT
1 889 – T
2 797 – L
3 409 - A
4 772 – Y
5 571 – H
6 977 – X
7 108 – V
8 271 - L

 

Barcelona, a 5 d’agost de 2013.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.