A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

Competició: Memorial Garcia Ilundain per Edats i trofeu Adjutori Mas
Lloc:   Cotxeres de Sants (Barcelona)
Dates:                         14 de desembre de 2013
Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

5 Àrbitres auxiliars

240 €

170 €

100 €

Dietes: 15 € en concepte de dinar

 

Competició: Memorial Garcia Ilundain Internacional
Lloc:   Cotxeres de Sants (Barcelona)
Dates:                         15 de desembre de 2013
Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre auxiliar

265 €

165 €

100 €

Dietes: 15 € en concepte de dinar

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Si tens intenció d’arbitrar alguna d’aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 24 de novembre de 2013.

 

Barcelona, a 17 d’octubre de 2013.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.E.