A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es convoca la reunió anual del Comitè Tècnic d’Àrbitres que es celebrarà a la seu de la Federació Catalana d’Escacs (Carrer Sant Adrià, 20. Recinte Fabra i Coats – Barcelona), el proper 21 de desembre de 2013, a les 16:30 en primera i única convocatoria.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior (http://escacs.cat/comites/arbitres/noticies-arbitres/822-acta-arbitres-29setembre)
  2. Informe d'activitats.
  3. Informe econòmic.
  4. Línies de futur (nous projectes, separació llicència FCE – FEDA/FIDE, nova reglamentació)
  5. Propostes dels àrbitres
  6. Torn obert de paraula

La documentació de la reunió es publicarà al web de la Federació (www.escacs.cat) i s’enviarà als membres del col·lectiu per correu electrònic dues (2) setmanes abans de la data de la reunió.

Es recorda que aquelles propostes que impliquin la modificació d’algun reglament o acord pres per l’assemblea de clubs de la F.C.d’E. hauran de ser ratificats a la propera assemblea de clubs.

Barcelona, a 30 d’octubre de 2013.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.E.