A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es convoca la reunió anual del Comitè Tècnic d’Àrbitres que se celebrarà a la seu de la Federació Catalana d’Escacs (Carrer Sant Adrià, 20. Recinte Fabra i Coats – Barcelona), el proper 27 de desembre de 2014, a les 16:30 hores en primera i única convocatoria.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
  2. Informe d'activitats.
  3. Informe econòmic.
  4. Línies de futur.
  5. Propostes dels àrbitres.
  6. Precs i preguntes

La documentació de la reunió es penjarà al web de la Federació (www.escacs.cat) i s’enviarà als membres del col·lectiu per correu electrònic dues (2) setmanes abans de la data de la reunió.

Es recorda que aquelles propostes que impliquin la modificació d’algun reglament o acord pres per l’assemblea de clubs de la F.C.d’E. hauran de ser ratificats a la propera asamblea de clubs.

 

Uppsala, a 5 de desembre de 2014.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.