A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS


Benvolgut amic/amiga:
Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs del any 2015.

Competició:

Campionat de Catalunya de Veterans

Lloc:  

Santa Susanna

Dates:                        

23 al 31 de maig de 2015

Places

Àrbitre principal

Manuel Navarro

Àrbitres adjunt

Salvador Carranza

Altres sol·licituds

Jaume Bosch

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament als àrbitres principals i adjunts designats fins que l’informe hagi estat validat per la federació.
Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. s'enviarà a cadascú dels designats un justificant pels honoraris (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats i documentats, per procedir al pagament dels mateixos.


Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Barcelona, a 30 d’abril de 2015.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.