A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Ens adrecem a vostè per oferir-li la possibilitat d’arbitrar el següent torneig:

Competició:

Torneig "Ciutat de Barcelona"

Lloc:

Barcelona

Data             

Del 8 al 14 d'octubre de 2018 (13 d'octubre dia de descans)

Places:

1 Àrbitre principal

650 €

Observacions:

Torneig dividid en dues parts, un de partides estàndard i altre de partides ràpides.

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents a la localitat de celebració de la competició i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprobants originals.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard el torneig principal

Vàlid per ELO FIDE ràpid i FCE Ràpid el torneig d'Actius

Si te la intenció d’arbitrar aquesta prova, ho ha de demanar per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs federacio@escacs.cat fins al proper 23 de setembre de 2018.

Comitè d'Àrbitres