Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:

Festa popular dels escacs tarragonins 2019. Campionat individual de partides llampec absolut i sub12

Lloc:  

Montblanc

Dates:            

16 de juny de 2019

Format:

Suís 7 o 8 rondes

Places:

1 Àrbitre principal

150 €

Àrbitre auxiliar

100 €

Observacions:

Circular

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Termini de licitació:

26 de maig de 2019

 

 

Competició:

Festa popular de Girona 2019. Campionat Individual de Ràpides.

Lloc:  

Vilablareix

Dates:            

16 de juny de 2019

Format

Suís 10 rondes

Places:

1 Àrbitre principal

150 €

Observacions:

Circular

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Termini de licitació:

26 de maig de 2019

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

Barcelona, a 8 de maig de 2019