A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Competició:

Memorial Arturo Pomar

Lloc:

A la seu de la Federació Catalana d’Escacs (Barcelona)

Dates:            

De l’11 al 13 d’octubre de 2019

Places

Àrbitre principal

Miguel Ramos

Altres licitacions

 

Valerio de la Cruz

Noemí Martínez

Imma Montoliu

Ricard Salvador

Vladimir Zaiats

 

Si ha estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Des de la Federació, s’enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

 

Federacio Catalana d’Escacs

Barcelona, 30 de setembre de 2019