Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:

Campionat d’escacs llampec per equips de la Delegació de Lleida 2019

Lloc:

Ponts

Dates:            

Dissabte, 21 de desembre de 2019 (tarda)

Places

Àrbitre principal

Ricardo Salvador

Àrbitres auxiliars

Oscar Ferrer

Altres licitacions

   

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

L’àrbitre principal designat, en proves oficials de la FCE, te l’obligació de personar-se a la seu de la prova amb el temps suficient, que pot ser fins a 24 hores abans de la prova.

Des de la Federació, s’enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

 

Lleida, 16 de desembre de 2019