Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:

Fases prèvies d’edats de Camp de Tarragona

Lloc:

Reus

Data             

Dissabtes 15 i 29 de febrer i 7 de març de 2020 (tarda)

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre Auxiliar

300 €

210 €

150 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament als àrbitres no residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà només el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre (no s’inclouen els peatges) i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FCE.

Límit de la licitació: 24 de gener de 2020

 

Competició:

Fases prèvies d’edats de Terres de l’Ebre

Lloc:

Diferents localitats

Data:

Dissabtes 8, 15 i 29 de febrer de 2020 pel matí

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

300 €

150 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament als àrbitres no residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà només el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre (no s’inclouen els peatges) i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FCE.

Límit de la licitació: 24 de gener de 2020

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, te l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, 15 de gener de 2020.