Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:  

Campionat d’equips per edats de la Delegació de Lleida 2021

Lloc:  

Segons licitació

Dates:            

20 de novembre de 2021

Places:

1 Àrbitre principal

150 €

1 Àrbitre Adjunt

100 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des del límit provincial fins al lloc de celebració.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa prèvia justificació amb els títols originals de transport utilitzats.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid Elo Català d’Escacs Ràpids. 

Termini de licitació:

7 de novembre de 2021

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Abans de finalitzar la prova, la F.C.E. enviarà a cadascun dels designats un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Per procedir al pagament dels honoraris i si s’escau els desplaçaments, serà imprescindible el retorn a la FCE dels documents, degudament complimentats seguint les indicacions dels serveis administratius de la FCE.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a arbitres@escacs.cat abans de la data de termini.

Barcelona, a 21 d’octubre de 2021