Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:

Campionat de Catalunya d’edats per equips

Lloc:  

Santa Susanna

Dates:  

Del 30 d’octubre a 1 de novembre de 2021

Places

Àrbitre principal

Mireia Ramon

Àrbitre adjunt

Laura Martin

Àrbitres auxiliars

Jesus Caballero

Lluís Las Heras

Fco Javier Ramon

Altres designacions:

   

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Barcelona, 22 d’octubre de 2021