Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

 

Competició:

Copa Catalana – Fase Territorial Barcelona 2022

Lloc:  

Cotxeres de Sants, Barcelona

Dates:            

Diumenge, 16 de gener de 2022 – Matí i tarda

Format

Suís per equips

Places:

1 Àrbitre Principal

320 €

1 Àrbitre Adjunt

250 €

Àrbitres Auxiliars (1 per cada 25 equips que s'inscrigui)

150 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: 15 €

Vàlid Elo Català d’Escacs Ràpids i FIDE ràpid.

 

 

Competició:

Copa Catalana - Fase Girona 2022

Lloc:

En licitació

Data             

Diumenge, 16 de gener de 2022 – Matí i tarda

Format

Suís per equips

Places:

 

1 Àrbitre principal

150 €

1 Àrbitre adjunt

100 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: 15 €

Vàlid Elo Català d’Escacs Ràpids i FIDE ràpid.

 

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Territorial Lleida 2022

Lloc:  

En licitació

Dates:            

Diumenge, 16 de gener de 2022 – Matí

Format

Suís per equips

Places:

1 Àrbitre principal

150 €

1 Àrbitre Adjunt

100 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid Elo Català d’Escacs Ràpids i FIDE ràpid.

 

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Territorial Tarragona  2022

Lloc:  

En licitació

Dates:            

Diumenge, 16 de gener de 2022 – Matí i tarda

Format

Suís per equips

Places:

1 Àrbitre Principal

200 €

1 Àrbitre Adjunt

125 €

1 Àrbitre Auxiliar

100 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: 15 €

Vàlid Elo Català d’Escacs Ràpids i FIDE ràpid.

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del 24 de desembre de 2021.

Barcelona, 10 de desembre de 2021