Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar la properas prova de la Federació Catalana d’Escacs

Competició:   Campionat Veterans de Tarragona
Lloc: Cambrils
Dates:             Del 10 de març al 28 d'abril de 2022
Places:

Àrbitre principal

Àrbitre auxiliar

Òscar Ferrer Joyera

Ruben Gavilan Domínguez

Altres licitacions:    

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

La FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.