A tots els àrbitres integrants del CTA

Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat d’arbitrar les següents proves oficials de la FCE:

Competició:

Campionat d'Escacs Llampec Individuals de Lleida

Lloc:

A determinar

Dates:

12 de juny de 2022

Format

Suís

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre Adjunt

75€

50€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic, s’abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

El còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo Català.

Termini de licitació

3 de juny de 2022.

 

 

Competició:

Campionat d'Escacs Ràpids Individuals de Lleida

Lloc:

A determinar

Dates:

19 de juny de 2022

Format

Suís

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

150€

100€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic, s’abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

El còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo Català.

Termini de licitació

3 de juny de 2022.

 

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, a tot estirar 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el tempssuficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si escau, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original odigital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE, abans de la data de termini.

Esparreguera, 26 de maig de 2022

 

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.