A tots els àrbitres integrants del CTA

Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat d’arbitrar la següent prova oficial de la FCE:

 

Competició

Obert Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Lloc

CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Carrer Montalegre, 5)

Dates

8 d’octubre de 2022

Format

Suís

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

120€

90€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FCE ràpid.

Termini de licitació

27 de setembre de 2022

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament la plaça d’àrbitre adjunt. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, a tot estirar 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si escau, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE, abans de la data de termini.

 

Esparreguera, 21 de setembre de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.