Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des la següent prova oficial de la FCE.

Competició:

 2a Setmana Catalana de l’Esport

Lloc:

 Lloret de Mar

Dates:

 Del 21 al 23 d’octubre de 2022

Places

Àrbitre principal

 

AI Manolo Navarro

 

Altres licitacions

 AI Valerio de la Cruz

 AI Roger Rodríguez

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament d'aquest.

Esparreguera, 14 d’octubre de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.