Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des per arbitrar la següent prova oficial de la FCE.

Competició:

Campionat Individual d'Edats Sub8-Sub10-Sub12

Terres De L'Ebre

Lloc:

Tortosa - Gandesa - Amposta

Dates:

2-9-16 de març de 2024

Places

Àrbitre principal

AC Rubén Morales

Altres licitacions

 

 

Competició:

Campionat Individual d'Edats Sub14 i Sub16

Lloc:

Salou

Dates:

2-9-16 de març de 2024

Places

Àrbitre principal

AF Gumersind Maseras

Altres licitacions

 

 

Competició:

Campionat Individual d'Edats Sub8-Sub10-Sub12

Tarragona Nord

Lloc:

Tarragona

Dates:

2-9-16 de març de 2024

Places

Àrbitre principal

Àrbitre Adjunt

Àrbitre Auxiliar

AC JA Mateu Valentines

AC M.A. Fernández

AC Carles Costas

AS Ruben Gavilan

Altres licitacions

 


Si has estat designat com a àrbitre principal d'alguna d'aquestes proves, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’inform del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Humenné, 15 de febrer de 2024

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.