Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat d’arbitrar la següent prova oficial de la FCE:

Competició:

Campionat de Girona de Parelles Mixtes

Lloc:

Figueres

Dates:

1 de juny de 2024

Format

Suís a 7 rondes.

Vàlid per ELO FCE ràpid.

Places

1 Àrbitre Principal

125€

Observacions

La retribució té una retenció del 2%.

Es pagarà el desplaçament de l'àrbitre segons els següents paràmetres:

a) si el desplaçament és en transport públic, la totalitat del preu del bitllet.

S'haurà de justificar amb la presentació dels comprovants originals.

b) si el desplaçament es realitza en vehicle privat, es pagarà el quilometratge a 0,26 euros el quilòmetre.

S'haurà de justificar adjuntat còpia del permís de circulació del vehicle i el carnet de conduir de l'àrbitre.

Es pagarà només el desplaçament dins del territori de la Territorial.

Dieta: per a aquest torneig no es pagarà cap tipus de dieta.

Allotjament: per a aquest torneig no es pagarà cap tipus d'allotjament.

Per a poder arbitrar aquest torneig, caldrà vestir el polo oficial d'àrbitre de la FCE.

Serà tasca de l'àrbitre actualitzar de forma diària el Swiss-Manager de la competició. La no actualització diària podria suposar un canvi en les retribucions a percebre.

Per poder licitar a aquest torneig, caldrà estar al dia del pagament de la llicència arbitral per a l'any 2024.

Termini de licitació

28 de maig de 2024, a les 16:00 hores.

 

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, a tot estirar 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si escau, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE.

 

Esparreguera, 21 de maig de 2024

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.