La FCE comunica que té la intenció de convocar cursos de monitor durant el primer semestre de l’any 2015. Un dels requisits per inscriure’s a aquests cursos és disposar del títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent, o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

De proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior el Departament d’Ensenyament en convoca una o dues al llarg de l’any. Actualment hi ha una d’aquestes proves convocades, i es pot fer la inscripció del 8 al 14 de gener de 2015. Cal que totes les persones interessades en fer el curs de monitor que no disposen del graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent o superior) ho tinguin en compte, ja que si no disposen d’aquest títol no s’hi podran inscriure. Més informació sobre les proves:

+ info