Es publica el curs per al Títol de Monitor Federatiu a la localitat de Barcelona a realitzar a partir del gener del 2019.

Aquest curs constarà de la part teòrica (65 hores), un examen i les pràctiques (150 hores) i permetrà poder registrar-se al Registre Oficial dels Professionals de l’Esport i poder impartir classes d’escacs a nivell bàsic, amb el títol de monitor de base.

Un cop se superi l’examen amb un 50 % de la nota, la Federació redactarà l’informe per poder registrar-se al citat ROPE.

Les dates de la part teòrica són del 12 de gener al 2 de febrer de 2019. L’examen serà el dia 9 de febrer de 2019 amb la possibilitat de fer la recuperació el dia 23 de febrer de 2019.

 

HORARI

 

El curs es realitzarà a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, C/ Sant Adrià 20 (Recinte de la Fabra i Coats) de Barcelona.

 

Les inscripcions s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE a través del formulari d’inscripció.

 

Formulari d'inscripció

 

Per finalitzar la inscripció, s’ha d’enviar a la Federació Catalana d’Escacs a través d’un correu electrònic el DNI i una fotografia. La fotografia i les dues cares del DNI s’han de veure bé i ha d’estar en format jpg o PDF. En cap cas s’acceptarà en cap altre format ni una fotografia directament del telèfon mòbil.

Els drets d’inscripció al curs són de 220 € que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. El mínim d’alumnes per curs és de 10 persones i un màxim de 20 alumnes. En el cas de no arribar al mínim, el curs no es podrà dur a terme.

La inscripció finalitza el dia 4 de gener de 2019, a les 14 hores, o quan quedi complet.

El requisit mínim per inscriure-s'hi és disposar de la llicència d'esportista de la FCE de l'any en vigor i tenir els 16 anys fets.

El pagament del curs de Monitor Federatiu s’haurà d’efectuar mitjançant un ingrés al número de compte de Caixabank: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Monitor + nom de l’alumne. La plaça no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.