Notes definitives del Curs de Monitor Federatiu

Maig 2019 - Barcelona-

Publicació de les notes del curs de Monitor Federatiu de Barcelona.

                              

DNI

Àrea de formació tècnica, tàctica i reglament

Didàctica dels escacs

Àrea d’organització d’esdeveniments i competicions

Y1804176-R

7

7,6

8,5

41746069-B

6

8,3

7,25

47720224-P

8

8,3

8,75

52484447-B

8,55

8,5

10

AAA393216

3

6,1

9,75

43690488-X

6,25

2,5

8,7

47807758-G

3,4

5,2

8

47819766-Y

6,4

6

8,5

24414959-E

7,85

5,2

9,75

26901136-Z

9,2

8,1

10

38876157-Q

4

5,4

9,25

79278846-P

8,4

7,75

10

                                                                                  

La convocatòria de l’examen extraordinari serà el dia 15 de juny de 2019 a la seu de la Federació Catalana d’Escacs i segons les hores que indica l’horari de la circular per a cada àrea.

 

Barcelona, 7 de juny de 2019.