Es publica el curs per al Títol de Monitor Federatiu a la localitat de Barcelona a realitzar a partir del gener del 2020.

Aquest curs constarà de la part teòrica (65 hores), un examen i les pràctiques (150 hores a realitzar o 250 a validar) i permetrà poder registrar-se al Registre Oficial dels Professionals de l’Esport (ROPE) i poder impartir classes d’escacs a nivell bàsic, amb el títol de monitor de base.

Un cop se superi l’examen amb un 50 % de la nota, i estiguin acceptades les pràctiques per part de la Federació Catalana d’Escacs, aquesta redactarà l’informe per poder registrar-se al citat ROPE.

Les dates de les classes presencials són els dissabtes del 25 de gener al 15 de febrer de 2020. L’examen serà el dia 22 de febrer de 2020 amb la possibilitat de fer la recuperació el dia 7 de març de 2020. La resta de dies de l'horari són hores que es treballa a casa per part de l'alumne.

 

HORARI

 

El curs es realitzarà a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, C/ Sant Adrià 20 (Recinte de la Fabra i Coats) de Barcelona.

És obligatòria l’assistència a un 75 % del curs per obtenir el certificat d’aprofitament.

Les inscripcions s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE a través del formulari d’inscripció. 

 

Formulari d'inscripció

 

Per finalitzar la inscripció, s’ha d’enviar a la Federació Catalana d’Escacs a través d’un correu electrònic el DNI i una fotografia. La fotografia i les dues cares del DNI s’han de veure bé i ha d’estar en format jpg o PDF. En cap cas s’acceptarà en cap altre format ni una fotografia directament del telèfon mòbil.

Els drets d’inscripció al curs són de 220 € que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. El mínim d’alumnes per curs és de 10 persones i un màxim de 20 alumnes. En el cas de no arribar al mínim, el curs no es podrà dur a terme.

La inscripció finalitza el dia 17 de gener de 2020, a les 14 hores, o quan quedi complet.

El requisit mínim per inscriure-s'hi és disposar de la llicència d'esportista de la FCE de l'any en vigor i tenir els 16 anys fets.

Per tal de reservar la plaça al curs, s’haurà de fer un pagament de 50 €, sense retorn en cas d’anul·lar la inscripció per part de l’alumne.

La plaça no serà en ferm, fins que es faci efectiu l’import total de la inscripció.

En cas de no arribar al mínim d’alumnes inscrits, es retornarà el total de la inscripció.

El pagament del curs de Monitor Federatiu s’haurà d’efectuar mitjançant un ingrés al número de compte de Caixabank: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Monitor + nom de l’alumne.