Notes definitives del Curs de Monitor Federatiu online.

Gener 2021 - Barcelona-

Publicació de les notes del curs de Monitor Federatiu de Barcelona online.

  

  Àrea 1 Àrea 2 Àrea 3
DNI Àrea de formació tècnica, tàctica i reglament Didàctica dels escacs Àrea d’organització d’esdeveniments i competicions
654-E 5,82 4,5 2,8
389-J 9,26 7 6,4
300-P 5,86 3,7 2,15
790-S 4.09 3 5,9
644-M 7.92 7,1 9,15
662-R  5,39 4,3 5,25
822-C 9,55 8 8,75
986-J 7,67 5 7,2
643-P 7,95 4,4 6
613-S 8.4 6,3 7,3
176-Y 9,1 5,6 7,6
992-X 7,9 5,5 8,3
097-C 6.24 5 7,05
141-K  5,71 4,2 5
241-K 6,9 2,7 5
596-D 6,1 6,2 6,6
423-S 6,33 6,7 8,65
139-C 5,59 6 7,35
713-G 6,21 4 5
257-W 7,1 5,1 5,15
566-A 9,55 5,8 5,4
637-A 8,4 4,3 7,35