ORGANITZACIÓ i DIRECCIÓ:

Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs i els Clubs.

 • Club Escacs Sant Gregori: 20 de maig a les 9:30 h. C/ Rocacorba 6, Centre Cívic.
 • Club Escacs  Gerunda: 28 de maig a les 9:30 h. C/ Saragossa 27, Centre Cívic.
 • Club Escacs Santa Pau: 4 de Juny a les 9:30 h. C/del Pont 19, Centre Cívic  “El Centre”
 • Club Escacs Caldes de Malavella: 22 de Juliol a les 16 h. Balneari Vichy, Av Dr Furest, 32
 • Club Escacs Santa Eugènia:  5 d’agost a les 9:30 h. Crta. Santa Eugenia 146, “Can Ninetes
 • Club Escacs Figueres: 13 d’agost a les 9:30 h. Al Castell de Sant Ferran, Figueres
 • Club Escacs Olot: 9 de setembre a les 16:00 h. Passeig d’en Blai 6,
 • Club Escacs Banyoles:  7 d’octubre a les 9:30 h. Carrer del Canat s/n, al costat del Club d'Escacs Banyoles i de l'antic Camp de Futbol.

El Director del Campionat Territorial serà el Delegat de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, Sr. Albert Badosa Romanyó.

Enguany es comptabilitzaran els millors resultats obtinguts en tots els torneigs,  -2 i se sumaran els punts obtinguts.

HORARIS:

Les sessions començaran a les 9:30 al matí o a les 16:00 de la tarda, es faran les 9 rondes seguides.

SISTEMA DE JOC:

Sistema suís a 9 rondes. Partides a 10 minuts amb 3 segons d’increment per jugada, a caiguda de bandera.

GRUPS I AVALUACIÓ:

Grup Únic: Cada torneig estarà obert a tots els esportistes de totes les federacions. Per bé que el Campionat Territorial quedarà circumscrit als esportistes que estiguin adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona per la temporada actual.

Els tornejos s’homologaran exclusivament per ELO Català Ràpid.

 

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL:

Els empats a punts a la classificació final de cada torneig es desfaran pels següents desempats:

- Bucholz menys el pitjor resultat

- Bucholz total i

 - Puntuació progressiva acumulativa (fins a les darreres conseqüències i amb el criteri FIDE del rival virtual).

Els tres desempats es sortejaran abans de la darrera ronda i s’informarà de la jerarquia quan acabi la darrera partida del torneig. En cas de persistir l’empat, el quart desempat serà el de: Partides guanyades. I si persisteix l’empat pel títol, es jugarà una partida ràpida, (5 minuts sense increment) entre els dos millors esportistes.

 

RESULTAT DEL CAMPIONAT TERRITORIAL

(Reservat als esportistes de Clubs de la Territorial de Girona per la temporada 2017)

Per obtenir la classificació final del Campionat Territorial, computaran els millors resultats obtinguts en els tornejos , – 2,  sempre que siguin un mínim de 7 tornejos, del contrari, comptabilitzaran tots.

 

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es tramitaran a la Federació Catalana d’Escacs mitjançant el present formulari electrònic. El preu de la inscripció serà de 12 euros per cada actiu. El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa ES89 2100 1033 3202 0013 0574 (cal indicar el nom i els dos cognoms de l'esportista, i el torneig o tornejos a que s’inscriu), caldrà portar el justificant del pagament. També es podrà fer efectiu l’import de la inscripció a la sala de joc, però sempre abans de començar el torneig.

Aquell esportista que s’inscrigui a un torneig, i que no avisi a temps de la seva incompareixença, i finalment no faci efectiu l’import de la inscripció d’aquell torneig, serà provisionalment exclòs del Campionat Provincial, no podent tramitar cap inscripció mentre no hagi satisfet l’import de les inscripcions pendents de pagament.

Un cop feta la inscripció pel formulari adient, l'esportista haurà d’aparèixer a la llista d’inscrits del torneig en qüestió en un termini d'un dia hàbil. Caldrà que l’inscrit verifiqui aquest extrem. El termini per les inscripcions es tancarà, a les 19.30, tres dies abans del dia de celebració de cada torneig. Passat aquest moment l’Organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

 

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les Lleis dels escacs de la FIDE.

 

PREMIS

De cada torneig, cada Club organitzador en fixarà els que cregui més adients.

Del Campionat Territorial seran:

 • Campió Absolut : 400 Euros
 • Subcampió Absolut : 250 Euros
 • Tercer Classificat absolut: 150 Euros

   

 • Premi de 3 Trofeus als tres primers classificats  per trams d’Elo: fins a 1650 ,de 1651 a 1800, de 1801 a  1950 , de 1951 a 2100  i de  2101 a 2250.(Caldrà haver jugat mínim la meitat dels tornejos)

(ADVERTIMENT.-  ELS PREMIS EN METÀL·LIC, ELS FARA EFECTIUS LA FCE PER TRANSFERENCIA BANCARIA. . Els premis en metàl·lic estaran sotmesos a retenció d'IRPF.

 ELS TROFEUS S’ENTREGARAN A LA FESTA GIRONINA DEL 2018).

La classificació pels trams, es farà servir l’ELO de  l’ordre de forces de la Lliga Catalana que es va presentar el mes de Gener d’enguany. La Federació recaptarà les inscripcions i pagarà a cada club organitzador un fix de 6 euros per inscrit que hagi pagat la inscripció al seu torneig. A més satisfarà el cost arbitral, que serà de 80 euros per torneig.

NOTA .- En cas que a la classificació final del Campionat Provincial es produeixi un empat a punts, servirà per decidir el TÍTOL DE CAMPIÓ DE GIRONA, el major numero de victòries.

Aclariment respecte al repartiment dels premis en metàl·lic: Pels premis en metàl·lic, en cas que diversos classificats estiguin empatats a punts a la classificació final, els premis en metàl·lic es repartiran, a parts iguals, entre tots els empatats. De tal forma que si el primer i segon queden empatats, es sumarà el premi en metàl·lic del primer i del segon i es dividirà per dos. Si l’empat és entre classificats que hagin quedat més enllà de la tercera plaça, per exemple que l’empat és entre el tercer, quart i cinquè, cadascun tindrà el dret a percebre una tercera part del premi en metàl·lic pel tercer classificat.

Licitació de l’arbitratge:

Els àrbitres que tinguin interès en arbitrar algun torneig cal que ho facin, amb una antelació superior a 7 dies abans de l’inici del torneig, al mail federacio@escacs.cat. Cal dir que cada Club organitzador tindrà dret a seleccionar, entre els licitadors, l’àrbitre del seu torneig.

Qualsevol cosa no especificada en aquesta circular, serà aclarida pel director del Circuit.

 

Santa Pau,  a 24 d’abril de 2017.

Albert Badosa Romanyó


Delegat Territorial de Girona