ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ:

Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs i els Clubs:

 • Club Escacs Sant Gregori:12 de maig a les 10:00 h. C/ Rocacorba 6, Centre Cívic.
 • Club Escacs Marítim Blanes:  9 de Juny a les 16:00 h. C/ Mont-Ferrant nº5, Blanes. (Penya Blanc i Blava de Blanes.)
 • Club Escacs Santa Pau: 15 de Juliol a les 10:00 h. C/del Pont 19, Centre Cívic “El Centre”.
 • Club Escacs Caldes de Malavella: 21 de Juliol a les 16:00 h. Balneari Vichy, Av Dr Furest, 32.
 • Club Escacs Figueres: 12 d’agost a les 10:00 h. Al Molí de l'ànguila, C/ Via Lactea s/n, (davant el parc de Bombers)
 • Club Escacs Santa Eugènia:  25 d’agost a les 16:00 h. Crta. Santa Eugenia 146, “Can Ninetes”.
 • Club Escacs Olot: 8 de setembre a les 16:00 h. Passeig d’en Blai 6.
 • Club Escacs  Gerunda: 6 d'octubre a les 10:00 h. C/ Saragossa 27, Centre Cívic.

El Director del Campionat Territorial serà el Delegat de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, Sr. Albert Badosa Romanyó.

Enguany es comptabilitzaran els millors resultats obtinguts en tots els tornejos.

 

HORARIS:

Les sessions començaran a les 10:00 hores del matí o a les 16:00 hores de la tarda i es faran les 8 rondes seguides.

 

SISTEMA DE JOC:

Sistema suís a 8 rondes. Partides a 10 minuts amb 3 segons d’increment per jugada a caiguda de bandera.

 

GRUPS I AVALUACIÓ:

Cada torneig serà a grup Únic i estarà obert a tots els esportistes de totes les federacions. El Campionat Territorial quedarà circumscrit als esportistes que estiguin adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona per la temporada actual.

Els tornejos s’homologaran exclusivament per ELO Català Ràpid.

 

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL DE CADA TORNEIG:

Els empats a punts a la classificació final de cada torneig es desfaran pels següents desempats:

 • Bucholz menys el pitjor resultat
 • Bucholz total
 • Puntuació progressiva acumulativa (fins a les darreres conseqüències i amb el criteri FIDE del rival virtual).

Els tres desempats es sortejaran abans de la darrera ronda i s’informarà de la jerarquia quan acabi la darrera partida del torneig. En cas de persistir l’empat, el quart desempat serà el de: Partides guanyades. I si persisteix l’empat pel títol, es jugarà una partida ràpida (5 minuts sense increment) entre els dos millors esportistes.

 

 

CAMPIONAT TERRITORIAL D’ESCACS ACTIUS DE GIRONA

Queda reservat als esportistes de Clubs de la Territorial de Girona amb llicència per a la temporada 2018.

Per obtenir la classificació final del Campionat Territorial computaran els millors resultats obtinguts en tots els tornejos.

 

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es tramitaran a la Federació Catalana d’Escacs mitjançant el present formulari electrònic. El preu de la inscripció serà de 12 € per cada actiu.

El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa ES89 2100 1033 3202 0013 0574 (cal indicar el nom i els dos cognoms de l'esportista i el torneig o tornejos a que s’inscriu). Caldrà portar el justificant del pagament, tot i que també es podrà fer efectiu l’import de la inscripció a la sala de joc, però sempre abans de començar la primera ronda.

Aquell esportista que s’inscrigui a un torneig, i no avisi amb temps de la seva incompareixença i finalment no faci efectiu l’import de la inscripció d’aquell torneig, serà provisionalment exclòs del Campionat Provincial. Així doncs no podrà tramitar cap inscripció mentre no hagi satisfet l’import de les inscripcions pendents de pagament.

Un cop feta la inscripció per al formulari adient, l'esportista haurà d’aparèixer a la llista d’inscrits del torneig en qüestió en un termini d'un dia hàbil. Caldrà que l’inscrit verifiqui aquest extrem. El termini per les inscripcions es tancarà a les 19:30 hores, tres dies abans del dia de celebració de cada torneig. Passat aquest moment l’Organització no garanteix la tramitació de les inscripcions. 

La Federació recaptarà les inscripcions i pagarà a cada club organitzador un fix de 6 € per inscrit que hagi pagat la inscripció al seu torneig. A més, satisfarà el cost arbitral que serà de 80 € per torneig.

 

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les Lleis dels escacs de la FIDE. 

 

PREMIS

De cada torneig, cada Club organitzador en fixarà els que cregui més adients.

Del Campionat Territorial seran:

 

 • Campió Absolut : 400 €
 • Subcampió Absolut : 250 €
 • Tercer Classificat absolut: 150 €
 • Premi de 3 Trofeus als tres primers classificats  per trams d’Elo:
  • fins a 1650
  • de 1651 a 1800
  • de 1801 a  1950
  • de 1951 a 2100
  • de  2101 a 2250

Per optar a aquests premis caldrà haver jugat mínim la meitat dels tornejos.

 

ADVERTIMENT.- ELS PREMIS EN METÀL·LIC ELS FARÀ EFECTIUS LA FCE PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. . Els premis en metàl·lic estaran sotmesos a retenció d'IRPF.

ELS TROFEUS S’ENTREGARAN A LA FESTA GIRONINA DEL 2019.

Per a la classificació per trams es farà servir l’ELO que surti en la primera prova del Circuit on es participa.

NOTA .- En cas que a la classificació final del Campionat Provincial es produeixi un empat a punts, el major número de victòries només servirà per decidir el TÍTOL DE CAMPIÓ DE GIRONA. Per al premi en metàl·lic, llegir l’aclariment.

 

Aclariment respecte al repartiment dels premis en metàl·lic:

En cas que diversos classificats estiguin empatats a punts a la classificació final els premis en metàl·lic es repartiran, a parts iguals, entre tots els empatats. De tal forma que si el primer i segon queden empatats, se sumarà el premi en metàl·lic del primer i del segon i es dividirà per dos. Si l’empat és entre classificats que hagin quedat més enllà de la tercera plaça, per exemple que l’empat és entre el tercer, quart i cinquè, cadascun tindrà el dret a percebre una tercera part del premi en metàl·lic pel tercer classificat.

 

Altres

Si es suprimeix, o s’ha de canviar de data alguna prova del Circuit per algun motiu raonable, no s’acceptarà cap reclamació al respecte.

Fins abans de l’inici del primer torneig (12 de maig 2018) es podran sumar altres tornejos al Circuit.

La participació en el Circuit significa la total acceptació de la Circular.

 

Licitació de l’arbitratge:

Els àrbitres que tinguin interès en arbitrar algun torneig cal que ho facin, amb una antelació superior a 15 dies abans de l’inici del torneig, al correu electrònic federacio@escacs.cat Cal dir que cada Club organitzador tindrà dret a seleccionar, entre els licitadors, l’àrbitre del seu torneig.

Qualsevol cosa no especificada en aquesta circular serà aclarida pel director del Circuit.

 

Santa Pau,  a 3 d’abril de 2018.

 

Albert Badosa Romanyó

Delegació Territorial de Girona