ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració del Club Escacs Banyoles.

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà el dissabte 22 de gener de 2022, a la tarda a partir de les 16:00.

LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: Pavelló Municipal d’Esports de Serinyà (Pla de l’Estany).

Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació Territorial de Girona, dividits en les següents categories:

  • Categoria Sub16 - nascuts l’any 2006 i 2007
  • Categoria Sub14 - nascuts l’any 2008 i 2009
  • Categoria Sub12 - nascuts l’any 2010 i 2011
  • Categoria Sub10 - nascuts l’any 2012 i 2013
  • Categoria Sub08 - nascuts l’any 2014 en endavant

DELEGATS

Cada club tindrà un delegat major d’edat. El delegat podrà canviar a cada ronda, previ advertiment a l’equip arbitral. Un delegat tindrà un mínim d’un equip i un màxim de 3 equips sota la seva direcció.

La funció principal del delegat serà la de formalitzar la composició dels equips en cada ronda i vetllar per la correcta inscripció dels resultats a l’acta. No podrà intervenir de cap forma a les partides en joc i si veu alguna irregularitat ho comunicarà a l’àrbitre. Si un delegat intervé en una partida serà rellevat de les seves funcions. El delegat podrà proposar al seu jugador que ofereixi/concedeixi taules o bé a la inversa, ser consultat pel seu jugador si pot o no oferir/concedir taules en la seva partida.

DIRECTOR DEL TORNEIG

El director del torneig serà en Carles Vilà Camps.

INSCRIPCIONS PER CLUBS I EQUIPS FEDERATIUS

Mitjançant el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ fins el dijous 20 de gener de 2022, passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions. Els drets d’inscripció és de 20,00€ per equip inscrit que es carregarà al compte del club.

Els equips de clubs s’hauran d’inscriure a la categoria que els correspongui en funció del jugador de més edat que tenen a l’equip en la temporada 2022. No està limitat per elo.

Si algun club no disposa de suficients jugadors (mínim 3) per a fer un equip la Federació formarà “equips federatius”, repartint els jugadors segons nivell i/o edat. Els equips que requereixin un jugador, o els jugadors que no disposin d’equip han de comunicar-ho en aquest FORMULARI. Cada jugador que es presenti sense club haurà d’abonar 5€ per drets d’inscripció. El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa: ES89 2100 1033 3202 0013 0574 indicant MINICOPA + el nom club.

PREMIS

Tindran trofeu l’equip millor classificat de cada categoria d’edats i una medalla per a cada un dels components d’aquests equips guanyadors.

A l’equip campió absolut se li entregarà a més el trofeu de la Champions per exposar-ho al seu club o allà on cregui convenient. Aquest trofeu s’haurà de retornar el dia de la Festa Gironina que se celebrarà el 19 de juny de 2022. Per aconseguir el trofeu en propietat, el club l’haurà de guanyar en tres edicions consecutives o en cinc d’alternatives.

BASES REGLAMENTÀRIES

1. ALINEACIONS

1.1. La composició dels equips serà de quatre. Els equips podran disposar jugadors reserves.

1.2. Els clubs han d’inscriure els equips, amb tots els jugadors complets que els formaran, amb el formulari enllaçat en aquestes bases. Aquesta llista es podrà modificar 15 minuts abans de començar la competició. L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els jugadors que disputen cada partit.

1.3. Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces. Abans de començar la ronda els delegats dels equips fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

1.4. Els jugadors podran canviar d’equip al llarg del torneig però en cap cas podrà fer modificar la categoria de l’equip inicial. És a dir que un sub10 podrà anar a un equip sub12, però no al revés: un sub12 no pot anar a un equip sub10 perquè en modificaria la categoria.

1.5. L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, seran eliminats de la competició.

2. SISTEMA i RITME DE JOC

El Campionat es jugarà a grup únic pel Sistema Suís a 7 rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts). El rànquing inicial es farà per ELO Català ràpid dels primers 4 esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

Totes les partides s’efectuaran al ritme de 10 minuts per jugador més 3 segons d'increment per jugada.

3. DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

  • Suma de punts per partida
  • Resultat particular
  • Punts de matx (2 per victòria, 1 per empat i 0 per derrota)
  • Buchholz total
  • Sonneborn-Berger

Si persisteix l’empat es desfarà amb un sorteig.

4. ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

5. ELO

El torneig és vàlid per Elo Català ràpid (actius).

6. ALTRES

És obligatori que tota persona que estigui dins de la sala de joc dugui correctament ben posada la mascareta. El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)

No es permetrà la participació de cap equip que no hagi fet la inscripció prèviament.

És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes per minimitzar els errors del càlcul de l’elo.

Aquest campionat no és classificatori per a cap altra prova.

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCE o la FIDE.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i del propi local de joc.

 

Torroella de Montgrí, a 22 de desembre de 2021.

Carles Vilà Camps

Delegat de la Territorial de Girona d’Escacs