Territorial de Girona

Ascensos i descensos temporada 2022

Excepcionalment, el grup de Preferent compte amb un equip de més, i això farà que hagin de baixar més clubs a les categories inferiors per retornar a establir grups de 10 com a màxim a totes les categories.

Tot depenent del número d’equips de la Territorial de Girona que perdin la categoria de Segona Nacional, tindrem el quadre d’ascensos i descensos de cada categoria de la Territorial gironina. Per a aquesta Lliga 2022, té dret a l’ascens a Segona Nacional 1 equip de Preferent.

Supòsit 1:      +1

No baixa cap equip de la Territorial de Girona de Segona Divisió i puja 1 equip de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detallat

Preferent

Puja 1 baixa 2

- 1 que puja a Segona Divisió

- 2 que baixa a Primera

+ 2 que pugen de Primera

Primera

Pugen 2 baixa 2

+ 2 que baixa de Preferent

- 2 que pugen a Preferent

- 2 que baixa a Segona

+ 2 que pugen de Segona

Segona

Pugen 2 baixa 2

+ 2 que baixa de Primera

- 2 que pugen a Primera

- 2 que baixa a Tercera

+ 2 que pugen de Tercera

Tercera

Puja 1 de cada grup

+2 que baixa de Segona

- 2 que pugen a Segona

Supòsit 2:       +0

Baixa 1 equip de la Territorial de Girona de Segona Divisió i puja 1 de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detallat

Preferent

Puja 1 baixen 3

+ 1 que baixa de Segona Divisió

- 1 que puja a Segona Divisió

- 3 que baixen a Primera

+ 2 que pugen de Primera

Primera

Pugen 2 baixen 3

+ 3 que baixen de Preferent

- 2 que pugen a Preferent

- 3 que baixen a Segona

+ 2 que pugen de Segona

Segona

Pugen 2 baixen 3

+ 3 que baixen de Primera

- 2 que pugen a Primera

- 3 que baixen a Tercera

+ 2 que pugen de Tercera

Tercera

Pugen 1 de cada grup

+3 que baixen de Segona

- 2 que pugen a Segona

Supòsit 3:       -1

Baixen 2 equips de la Territorial de Girona de Segona Divisió i puja 1 de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detallat

Preferent

Puja 1 baixen 4

+ 2 que baixen de Segona Divisió

- 1 que puja a Segona Divisió

- 4 que baixen a Primera

+ 2 que pugen de Primera

Primera

Pugen 2 baixen 4

+ 4 que baixen de Preferent

- 2 que pugen a Preferent

- 4 que baixen a Segona

+ 2 que pugen de Segona

Segona

Pugen 2 baixen 4

+ 4 que baixen de Primera

- 2 que pugen a Primera

- 4 que baixen a Tercera

+ 2 que pugen de Tercera

Tercera

Pugen 1 de cada grup

+4 que baixen de Segona

- 2 que pugen a Segona

Supòsit 4:       -2

Baixen 3 equips de la Territorial de Girona de Segona Divisió i puja 1 de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detallat

Preferent

Puja 1 baixa 4

+ 3 que baixen de Segona Divisió

- 1 que pugen a Segona Divisió

- 4 que baixen a Primera

+ 1 que pugen de Primera

Primera

Puja 1 baixen 4

+ 4 que baixen de Preferent

- 1 que pugen a Preferent

- 4 que baixen a Segona

+ 1 que pugen de Segona

Segona

Pugen 1 baixen 5

+ 4 que baixen de Primera

- 1 que pugen a Primera

- 5 que baixen a Tercera

+ 2 que pugen de Tercera

Tercera

Pugen 1 de cada grup

+ 5 que baixen de Segona

- 2 que pugen a Segona

En aquest darrer supòsit 4, que en cas de donar-se, veuríem que la meitat d’equips de Segona perdrien la categoria i només un tindria l’ascens a Primera. Per aquest motiu, per a la propera reunió de clubs gironins, es podria plantejar de fer dos grups (Nord i Sud) a Segona tal com es fa a Tercera per tal de no acumular tants equips a Tercera. Si s’acceptés aquesta proposta, aleshores cap equip de Segona perdria la categoria i per completar 2 grups de 8 en pujarien 3 de Tercera. A Tercera es mantindria els dos grups segurament reduïts a 8 equips cada un.

Supòsit 4b:       -2

Baixen 3 equips de la Territorial de Girona de Segona Divisió i puja 1 de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detallat

Preferent

Puja 1 baixa 4

+ 3 que baixen de Segona Divisió

- 1 que pugen a Segona Divisió

- 4 que baixen a Primera

+ 1 que pugen de Primera

Primera

Puja 1 baixen 4

+ 4 que baixen de Preferent

- 1 que pugen a Preferent

- 4 que baixen a Segona

+ 1 que pugen de Segona

Segona

Pugen 1 baixen 0

+ 4 que baixen de Primera

- 1 que pugen a Primera

- 0 que baixen a Tercera

+ 3 que pugen de Tercera

Tercera

Pugen 1 de cada grup i el millor segon classificat

+ 0 que baixen de Segona

- 3 que pugen a Segona

            Els equips que per una raó o una altra hagin renunciat a l’ascens com els pertocava per aquesta temporada 2022, no tindran dret a l’ascens malgrat ocupar posicions que els donaria dret, tal com s’estableix en el Secció 3 del Capítol VI del Reglament de la Lliga.

Torroella de Montgrí, 7 de gener de 2022

Carles Vilà Camps

Delegat de la Territorial de Girona d’Escacs