Benvolgut/da:

S’obre una plaça d’entrenador d’escacs amb el títol de monitor i reconegut com a professional per la Generalitat de Catalunya.

Plaça:

  Entrenador d’escacs

Titulació mínima:

  • Tenir el títol de monitor i estar registrat com a professional en el Registre de Professionals de la Generalitat de Catalunya.
  • Tenir la titulació de Mestre Català de la FCE o un mínim d’elo català de 2300.

Classes:

Classes d’escacs impartides per internet a través d’una plataforma d’escacs. Possiblement hi haurà alguna sessió presencial (a designar el lloc i el dia).

Dates:                        

El curs s’impartirà un dia entre setmana a la tarda entre els mesos d’octubre de 2014 i juny de 2015.

Grups:

Les classes serà a dos grups d’una quantitat d’alumnes reduïda en l’horari comprés entre les 17:30 hores a les 21:30 hores.

Tasques:

  • Preparar el material que s’impartirà a les classes.
  • Preparar material per entregar als alumnes a cada sessió.
  • Impartir un mínim de coneixements durant el curs.
  • Fer informes de cada alumne cada final de trimestre.

Honoraris:                

Les classes tindran un preu segons la titulació de l’entrenador:

  • 45 €/classe per a titulació de GM o un elo català superior a 2400.
  • 40.5 €/classe per a titulació de MI o un elo català superior a 2350.
  • 37.5 €/classe per a titulació de MC o un elo català superior a 2300.

La persona escollida pot decidir entre fer contracte laboral o fer factura com autònom cada mes amb les respectives despeses de cada cas a càrrec del treballador.

Altres:

Interessant disposar de carnet de conduir, tipus B1.

 
 

Si estàs interessat pots fer la teva sol·licitud per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs ( federacio@escacs.cat ) abans del proper 22 de setembre de 2014.

 

impresora

 

Lleida, a 12 de setembre de 2014.

Signat: Delegació de Lleida de la F.C.d’E.