Els clubs interessats en organitzar les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats 2015 del Pla de Lleida poden enviar la seva proposta al correu electrònic federacio@escacs.cat abans del dia 1 de gener de 2015, indicant el nom del club organitzador, el nom de la persona de contacte i el telèfon mòbil d’aquesta.

 

El campionat es disputarà el dia 17 de gener i durarà fins el dia 21 de febrer. El torneig és per la tarda.

 

Cal disposar d’un local suficientment gran per als esportistes inscrits (aproximadament uns 70 esportistes).

 

També ha de disposar d’endolls per la connexió de l’ordinador i d’impressora.

 

La contraprestació econòmica per l’organització serà la marcada:

 

A – 35 euros per dia de competició (fins a 20 taulers)

B – 40 euros per dia de competició (de 21 a 40 taulers)

C – 45 euros per dia de competició (més de 40 taulers)

 

Lleida, 23 de desembre de 2014.