PARTICIPANTS

Poden participar tots els jugadors/es dels clubs de la Delegació de Lleida amb llicència en vigor de la Federació Catalana per a la temporada 2015 amb l'edat que li correspongui en cada categoria.

DATES

Dissabtes 14, 21 i 28 de novembre de 2.015

LOCAL

  • Dissabte 14 de novembre: Ivars d'Urgell - Sala de l'Ajuntament - Carrer Felip Rodés, 11
  • Dissabtes 21 i 28 denovembre: Balaguer - Casal social Lapallavacara - Carrer Pintor Francesc Borràs, 19

SISTEMA DE JOC

Es jugarà a 6 rondes, jugant 2 rondes per jornada.

El campionat es jugarà segons el número d’equips a cada categoria a un màxim de 6 rondes.

Els sistemes de joc poden ser:

  • per Sistema Suís
  • una lliga
  • una lliga amb sistema play-off

L’organització es reserva la possibilitat d’ajuntar alguna de les categories si el número d’equips inscrits no arribés a 4.

RITME DE JOC

Es jugarà a ritme d’escacs actiu: 25’ amb increment de 5’’ per jugada.

HORA D'INICI

Les partides s’iniciaran a les 16:30 i a les 18:00.

CATEGORIES

El campionat tindrà 5 categories:

a) Categoria Sub-8, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

b) Categoria Sub-10, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.

c) Categoria Sub-12, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

d) Categoria Sub-14, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

e) Categoria Sub-16, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

TROFEUS

Hi haurà trofeus per als dos primers classificat de cada categoria

Els premis i trofeus s’entregaran el darrer dia de campionat desprès d’acabar la darrera ronda.

INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de fer abans del dimecres dia 11 de novembre a les 20:00 h., a través del formulari. El preu de la inscripció serà de 10 € per equip i serà carregat al compte del club amb la Federació.

AVALUACIÓ

El campionat es vàlid per a Elo Català. 

ORDRE DE FORCES

L'ELO de la Federació Catalana d’Escacs determinarà l'ordre de forces de cada equip. Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells, tindran la consideració de 1700 tots els jugadors amb un elo inferior a aquest.

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de la presentació d’equips s’haurà de comunicar a la reunió de delegats, abans d’iniciar la competició. Només es podran realitzar dos canvis en relació a la llista presentada a la inscripció.

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components titulars de l'equip i tres per a la categoria sub-8.

L'ordre de forces serà mantingut durant tota la competició.

DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran seran els oficials de la FCE que apliquin al sistema de joc que finalment s’apliqui.

APARELLAMENT

L’àrbitre del campionat publicarà els aparellaments de la ronda 1 a la pàgina web de la Federació Catalana d’Escacs, apartat de la Territorial de Lleida el divendres, dia 13 de novembre, a les 20.00 hores. La resta de rondes es penjarà l’aparellament els dilluns sobre les 20.00 h.

DELEGATS/DES

Cada equip haurà d’acreditar un delegat/da, que serà el responsable de l’esportista i l'equip durant tota la competició a tots els efectes, i haurà d'omplir i signar l’Acta de cada encontre. És obligatori que el delegat/da sigui major d’edat i no participi com a jugador de cap equip.

REGLAMENT

El torneig es regirà pels Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE. 

Lleida, 6 d’octubre de 2015