Dates: Dissabtes següents de de 9:30 a les 13:30:

 • 14 de novembre de 2.015
 • 19 de desembre de 2.015
 • 23 de gener de 2.016
 • 13 febrer de 2.016
 • 12 març de 2.016
 • 9 abril de 2.016
 • 14 maig de 2.016

Local: El local serà diferent per cada una de les jornades en els clubs que ho licitin.

Format de les sessions: Les sessions es realitzaran en 2 formats:

 • Sessions teòriques de 90 minuts a càrrec del monitor licitant
 • Sessions pràctiques de 90 minuts a càrrec de monitors en fase de pràctiques supervisat pel monitor licitant

Grups: Es formaran 2 grups de 8 becats en cada grup que s’agruparan amb criteris de nivell escaquístic. L’agenda de cada jornada serà

 • 9:30 a 11:00
  • Grup A: Sessió teòrica
  • Grup B: Sessió pràctica
 • 11:30 a 13:00
  • Grup A: Sessió pràctica
  • Grup B: Sessió teòrica

La Delegació Territorial de Lleida de la FCE aportarà:

 • Local i material escaquístic per als assistents
 • Gestió administrativa associada a les sessions de tecnificació
 • Monitor en fase de pràctiques (pràctiques no remunerades)
 • Els honoraris màxims de cada jornada són de 160 € (desplaçaments inclosos).

Data límit per sol·licitar la licitació: 6 de novembre de 2015. Els monitors interessats en aquesta licitació ho hauran de sol·licitar per correu electrònic a l'adreça federacio@escacs.cat.

En el correu cal adjuntar la documentació necessària per poder valorar els criteris d’adjudicació d’aquesta licitació.

Criteris d’adjudicació:

 • Experiència en grups de tecnificació
 • Proposta d’agenda dels grups de tecnificació
 • Material aportat per a les sessions
 • Proposta econòmica (es valorarà que els honoraris fossin inferiors als límits màxims establerts)

25 d’octubre de 2.015