El document adjunt conté la llista provisional dels Premis a Millor Tauler de la Lliga Catalana – Delegació Territorial de Lleida. Els jugadors premiats s’han obtingut seguint els procediment definits en la Circular LLE 05/2016. Addicionalment als premis oficials, s’ha concedit 3 premis ex-aequo per aquells jugadors que en un mateix tauler no obtenien premi per millor performance però havien fet més punts que el jugador premiat.

Qualsevol reclamació al respecte de la llista s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica de la FCE (federacio@escacs.cat) abans del proper 13 de maig. Qualsevol reclamació posterior a aquesta data no serà admesa. El dia 23 de maig es publicarà la llista definitiva dels premis.

3 de Maig de 2.016