El document adjunt conté la classificació provisional de les llistes de tecnificació D.T. Lleida amb els campionats avaluats fins a data d’avui:

    Llista de Tecnificació avançada

Llista de Tecnificació presencial

Qualsevol reclamació al respecte de la llista s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica de la FCE (federacio@escacs.cat) abans del proper 27 de maig. Qualsevol reclamació posterior a aquesta data no serà admesa.