Els enllaços següents contenen la classificació provisional de les llistes de tecnificació D.T. Lleida amb els campionats avaluats fins a data d’avui:

Qualsevol reclamació al respecte de la llista s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica de la FCE (federacio@escacs.cat) abans del proper 8 de juliol. Qualsevol reclamació posterior a aquesta data no serà admesa.

Mollerussa, 27 de juny de 2016