Organització: Organitzat per la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club d'Escacs Tàrrega

Participants : Poden participar tots els jugadors/es amb llicència en vigor de la Federació Catalana per a la temporada 2017.

Dates:Dissabtes del 22 d'abril al 10 de juny de 2.017 (8 rondes).

Hora d’inici: Les partides s’iniciaran a les 16:30. Si passada 1 hora de l’hora oficial d’inici de la partida el jugador no està present perdrà la partida.

Local de Joc: Centre Cívic de Tàrrega, Carrer Salvador Espriu ,13 – Tàrrega

Sistema de joc: Es jugarà pel sistema suís a 8 rondes .

Ritme de Joc: Es jugarà a 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

Grups i trams d’ELO: El campionat tindrà 3 grups amb 4 trams d’ELO (segons ELO Català):

Grup I

El grup I és obert a tots els jugadors amb llicència de la FCE.

 • Tram A – Elo igual o superior a 2150 
 • Tram B – Elo inferior a 2150  

Grup II

El grup II és obert a tots els jugadors amb llicència de la FCE i ELO Català inferior a 2.000.

 • Tram C – Elo igual o superior a 1850 e inferior a 2000
 • Tram D – Elo inferior a 1850

Grup III (Promoció)

El grup III és obert a tots els jugadors amb llicència de la FCE, ELO Català inferior a 1.700 i jugadors de categoria s/12, s/10 o s/8.

Nota important: Es valorarà la necessitat d’ajuntar els grups I i II en cas de baixa participació en alguna categoria.

Avaluació:   El campionat es vàlid per a Elo Català i per Elo FIDE

Premis i Trofeus: Els premis i trofeus s’entregaran el darrer dia de campionat desprès d’acabar la darrera ronda.

Grup I

 • 1r classificat absolut: Trofeu i 300 €
 • 2n classificat absolut: 200 €
 • 3r classificat absolut: 100 €  
 • 1r classificat Tram B: Trofeu i 150 €
 • 2n classificat Tram B : 100 €

Grup II

 • 1r classificat absolut: Trofeu i 100 €
 • 2n classificat absolut: 75 €
 • 1r classificat Tram D: Trofeu i 70 €
 • 2n classificat Tram D : 50 €

Grup III

 • 1r classificat s/12: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat s/12: Llibre Escacs
 • 3r classificat s/12: Llibre Escacs
 • 1r classificat s/10: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat s/10: Llibre Escacs
 • 3r classificat s/10: Llibre Escacs
 • 1r classificat s/8: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat s/8: Llibre Escacs
 • 3r classificat s/8: Llibre Escacs

Inscripció: La inscripció s’haurà de fer abans del dia dimecres 19 d’abril de 2.017 a les 20:00 h. a través del formulari. Tots els jugadors que s’inscriguin amb posterioritat no podran jugar fins la 2a ronda.

El preu de la inscripció serà variable en funció dels jugadors inscrits en un mateix club i es carregarà directament als clubs dels participants:

Grup I:

 • De 1 a 3 jugadors: 20€ cada jugador.
 • De 4 a 6 jugadors: 17€ cada jugador.
 • De 7 a 10 jugadors: 14€ cada jugador.
  • De 10 a 20 jugadors: 12 € cada jugador.

Grup II

 • De 1 a 3 jugadors: 16 € cada jugador.
 • De 4 a 6 jugadors: 14 € cada jugador.
 • De 7 a 10 jugadors: 12€ cada jugador.
 • De 10 a 20 jugadors: 10 € cada jugador

Grup III (Promoció)

 • 5 € cada jugador.

Publicació d’aparellaments: L’àrbitre del campionat publicarà a la pàgina web de la Federació Catalana d’Escacs, apartat de la Territorial de Lleida, els inscrits el dijous 20/abril a les 20:00. En cas d’errors en les inscripcions s’ha de comunicar a la FCE qualsevol anomalia abans del divendres a les 15:00. Els aparellaments de la ronda 1 es publicaran el divendres 21/abril a les 20:00 hores. La resta de rondes es publicarà l’aparellament els dilluns sobre les 20.00 h.

Desempats: Els desempats que s’aplicaran seran els següents:

 • Buchholz brasileny
 • Buchholz mitjà
 • Buchholz sencer
 • Progressiu acumulatiu.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook].

L’ordre dels tres primers es sortejarà un cop acabada la darrera ronda i com a últim desempat es deixarà el progressiu acumulatiu.

Incompareixences: Si un jugador/a comet una incompareixença injustificada serà eliminat del campionat.

Descans/Byes: Els jugadors només podran demanar no ser aparellats un màxim de dues rondes. En la ronda en què un jugador/a no és aparellat se li adjudicarà zero punts.  Un jugador/a, per demanar no ser aparellat una ronda, ha de sol·licitar-ho a l'àrbitre abans d’acabar la sessió de la ronda anterior.

Aplaçaments: Les partides no poden aplaçar-se, però sí avançar-se, sempre i quant ho autoritzi l’àrbitre.

Reglament: El torneig es regirà pels Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE. 

Lleida, 27 de març de 2017