.- Integraran el Circuit d’Escacs Ràpids de la D.T. Lleida tots els torneigs d’escacs ràpids/llampec que organitzin clubs que sol·licitin la voluntat de formar part del Circuit i que es facin durant el període del 15 d’abril a 30 de setembre de 2017. També s’inclouran les competicions individuals que organitza la D.T. Lleida (Ràpides i Llampec).

2.- La sol·licitud de formar part del Circuit s’ha d’enviar 1 mes abans de la celebració de la prova. Per sol·licitar-ho s’ha de realitzar per correu a la FCE. Les sol·licituds hauran de complir la següent normativa:

 • Queden exclosos del circuit els campionats per equips i els tancats.
 • No pot haver-hi 2 campionats en el mateix dia.
 • En cas de doble sol·licitud tindrà preferència segons el segon ordre
  • Els campionats homologats per de la FCE
  • El campionat que porti més anys organitzant la prova durant el mateix dia/cap de setmana
 • Tots els campionats s’han de jugar en format suís amb l’excepció que es permet el sistema de competició de la Festa Major de Vilanova de Bellpuig.

3.- La relació de campionats que formen part del Circuit s’anirà actualitzant a mesura que els clubs ho comuniquin i es publicarà en la secció de la D.T.Lleida del web de la FCE.

4.- Cada torneig tindrà el format de temps de joc que l’organitzador desitgi, sempre i quan sigui escacs ràpid o llampec.

5.- Hi haurà 5 trams d’ELO:

 • Tram A – Elo superior 2150
 • Tram B – Elo 2000 a 2150  
 • Tram C – Elo 1850 a 1999    
 • Tram D – Elo inferior a 1850
 • Tram E – Esportistes sub-14 amb Elo inferior a 1700
 • Tram F – Classificació única per torneig de subs (sub-14 a sub-8)

6.- Es donaran els següents premis: 3 trofeus als 3 primers absoluts i 2 trofeus al campió i sots-campió de la resta de trams d’ELO.

7.- El tram d’ELO de cada esportista serà el de la llista d’ELO Ràpid de la FCE de l’1 de maig. Si un esportista es dóna d’alta a la FCE en posterioritat s’assignarà l’ELO inicial de la llista. En cas que un esportista no figuri en aquesta llista (esportistes sense llicència de la FCE) participarà en el Tram A.

8.- Per a l’elaboració de la classificació de trams s’utilitzaran les classificacions finals de cada campionat d’on s’extrauran les classificacions per trams del Circuit. Per a cada tram d’ELO s’assignaran els següents punts en funció dels següents criteris:

  • Els punts a repartir en cada tram serà proporcional als jugadors de cada tram del campionat. Si hi ha 10 esportistes en un tram es repartirien 10 punts. Si n’hi ha 15 es repartirien 15 punts. El nombre d'esportistes es comptabilitzarà els que participin en la darrera ronda.
  • En el cas de partides de ritme ràpid (actius) la puntuació màxima a repartir s’incrementarà en 5 punts.
  • En aquelles competicions on hi hagi més de 90 km des de la ciutat de Lleida la puntuació màxima a repartir s’incrementarà en 5 punts.
  • El màxim a punts per repartir serà de 20 punts per tram.
  • El repartiment de punts es farà de forma inversa als punts atorgats en cada tram: n pel primer, n-1 pel segon, n-3 tercer ... Quan s’arribi a 1 punt per esportistes, s’assignarà 1 punt a la resta d'esportistes del tram.
  • En el cas particular de la Festa Major de Vilanova de Bellpuig, la classificació final es formarà amb la concatenació dels grups en una sola llista: grup 1 – posicions 1-10,       grup 2- posicions 11-20, ....
  • Els campionats de subs només comptabilitzaran pel tram F (categories sub-14 a sub-8).

9.- En cas d’empat a punts, els desempat es regirà pels següents criteris en aquest ordre:

 • Esportista que hagi assolit més vegades la 1a posició
 • Esportista que hagi assolit més vegades la 2a posició
 • Esportista que hagi assolit més vegades la 3a posició
 • Resultat particular entre els esportistes empatats en les competicions realitzades
 • Sorteig

10.- Els trofeus es lliuraran el mateix dia de lliurament de premis del campionat Absolut Individual de Lleida.

 

cartell

Mollerussa, 7 de maig de 2017.