DIA I HORA

Dissabte 8 de febrer de 2020 a les 17:00h.


LLOC DE LA REUNIÓ

Sala 2 – Teatre L’Amistat (al costat sala on es juga el campionat de subs)

Carrer Ferrer i Busquets 90 – 25230 Mollerussa


ASSISTENTS

Presidents/representants dels clubs de la demarcació de Lleida


ORDRE DEL DIA

  1. Revisió i aprovació de propostes esportives
  2. Proposta de Calendari 2020
  3. Revisió situació pressupost de la temporada 2019.
  4. Proposta de pressupost 2020
  5. Torn obert de paraula

 

PROPOSTES DE CLUBS

Les propostes dels clubs s’han d’enviar a la FCE per correu electrònic (federacio@escacs.catabans del dia 4 de febrer de 2020 per la seva distribució a tots els clubs.

 

Mollerussa, a 19 de gener de 2020