1. ORGANITZACIÓ

L’organització de la prova és per al club d’escacs Tornabous amb la col·laboració de la Delegació de Lleida

2. PARTICIPANTS

2.1. Els equips consten de 4 jugadors. Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen en el Campionat de Catalunya d’Equips pel que fa a la seva titularitat.

2.2. La Copa Catalana la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants en el Campionat de Catalunya de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament).

2.3. Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana, aquest any el dia 13 de gener de 2013. Aquestes llistes serviran de referència per a les prèvies i final de la Copa Catalana. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

3. ALINEACIONS

3.1. Tal i com especifica el Reglament de Copa Catalana:

"La composició dels equips serà com a mínim de quatre (4) titulars. Els equips, a més, podran inscriure els suplents que tinguin per convenient."

"Els delegats hauran de presentar la relació de jugadors que constitueixen els equips mitja hora abans del començament del torneig. Una vegada presentada la llista, no serà admesa cap substitució fins la primera ronda de la tarda, on mitja hora abans d’iniciar-se aquesta ronda seran admeses modificacions sobre la llista, i que ja serà definitiva fins la finalització de la competició."

3.3. És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista de participants entregada i la composició dels seus propis equips compleix la normativa actual. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

4. INSCRIPCIONS

4.1. Mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ fins el 6 de gener de 2013. Els drets d’inscripció son de 25,00€ per equip. Els equips s'hauran d'inscriure amb la categoria que tenen la temporada 2013 en el Campionat de Catalunya d'Equips.

4.2. És obligatòria la inscripció dels equips de preferent o superior, amb un mínim d’un equip per club. Malgrat l’obligatorietat, els clubs hauran de comunicar la seva participació al torneig mitjançant el formulari.

5. SISTEMA DE JOC

5.1. Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a vuit (8) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

5.2. El rànquing inicial es farà per ELO Català dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

5.3. Els aparellaments es publicaran pocs minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la ronda en qüestió.

6. DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el 13 de gener de 2013 en dues sessions: la sessió del matí començarà a les 9:30 i la sessió de la tarda a les 16:00.

7. LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: Pavelló de la Guardia d'Urgell, a Tornabous.

8. RITME DE JOC

El ritme de joc és de 15 minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada – Escacs actius

El temps de tolerància per la presentació de l'esportista davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada restaran eliminats de la competició.

El torneig és vàlid per a mitja K d’elo català.

9. DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

-      Suma de punts per encontre

-      Resultat particular

-      Tall de Buchholz 1 [amb ajust FIDE]

-      Buchholz total [amb ajust FIDE]

-      Sorteig

L’ajust FIDE només s’aplicarà en cas que un equip es vegi obligat a descansar a causa de l’aparellament. En aquest cas, a l’equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual. Per la resta d’equips, aquest descans comptarà com dos punts i mig (2,5) de Buchholz. La resta d’incompareixences i partides no jugades es comptabilitzaran els punts de matx sense cap ajust especial.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:

  1. Els punts del equip a l’inici de la ronda de la partida no jugada.
  2. Un punt i mig per la partida no jugada.
  3. Dos punts més per cadascuna de les rondes restants.

10. DIRECTOR DEL TORNEIG

El Sr. David Monell Camarasa

11. ARBITRATGE

Àrbitres pendents de designació.

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

12. PREMIS

Es repartiran al finalitzar la competició, i hi hauran trofeus per al primer i segon classificat de cadascun dels grups següents:

  • Absolut.
  • Segona Divisió.
  • Preferent i Primera Categoria.
  • Segona i Tercera Categoria.

13. RESTAURANTS

L’organització ha localitzat diferents restaurants per a l’hora del dinar. + informació

14. ALTRES

Si un equip es presenta el dia de joc sense estar prèviament inscrit, no podrà jugar fins la ronda 2.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.