1. La Delegació de Tarragona i el Consell Esportiu del Tarragonès han acordat què els jugadors federats d’edats compreses en les categories de prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, puguin participar a Fase Comarcal del Tarragonès d’ESCACS 20/21.

2. Les dates de joc de la Fase Comarcal del Tarragonès d’ESCACS 21/22 seran el dies 29 de gener, 05 i 12 de febrer (16:30h).

3. La inscripció seran 7,50€ per jugador, que es carregaran al compte intern del club on està federat el jugador.

4. La inscripció s’ha de fer abans del dia 26 de gener de 2021, a les 23:59h, al següent FORMULARI.

5. El local de joc será la Sala 3 del Refugi Nºº del PORT DE TARRAGONA.

6. Les bases es poden descarregar a aquest enllaç.

7. La participació per als federats és voluntària.

8. La participació al torneig no dona plaça de classificació ni cap dret per la fase següent, que és organitzada conjuntament pels consells i la delegació territorial de la FCdE.

9. El torneig l'organitza (exclusivament) el Consell Esportiu de la comarca del Tarragonès.

Tarragona, 19 de gener de 2022