Després de les darreres gestions federatives, i a partir d'avui a les 17:30 hores, totes les llicències de Swiss Manager d'àrbitres de la Federació Catalana d'Escacs tornen a estar operatives i seran, d'ara en endavant, gestionades per la pròpia Federació Catalana.

Aquells àrbitres que ja disposin d'una llicència de SwissManager podran seguir utilitzant la seva llicència sense haver de fer cap gestió. No obstant això, es recomana NO actualitzar el software de gestió SwissManager fins a una propera comunicació.

Durant les properes setmanes es procedirà a fer una revisió i reassignació de llicències. Mentrestant si algun àrbitre es troba en dificultats a l’hora d'utilitzar la seva llicència, recomanem que es posi en contacte amb la Federació Catalana d'Escacs pels canals habituals.

Novament, us demanem disculpes pels inconvenients.

 

 

El preu de la llicència arbitral per a l’any 2014 és de 33,40€ i s’ha de fer efectiva abans del dia 31 de març de 2014.  El pagament es pot realitzar mitjançant ingrés o transferència bancària, al compte LA CAIXA 2100 0429 61 0200128214, o personalment a la seu social de la FCE. 

El passat 22 de maig la FIDE va comunicar a les federacions nacionals que les noves Lleis dels Escacs que havien d'entrar en vigor el proper 1 de Juliol de 2013 no ho faran (http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/7094-laws-of-chess.html). Previsiblement, les Lleis dels Escacs seran revisades una vegada més al proper congrés de la FIDE. Això no afecta a tota la resta de canvis reglamentaris previstos per aquest estiu.

Page 3 of 4