REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 9 de febrer de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre Prat-Viladecans de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips a la categoria Primera Provincial de Barcelona, on diu que el jugador Jesús Bueno no va arribar a la sala de joc perquè no la va trobar.

 

VIST, que el club, ni el jugador aporten cap prova de què el jugador es va desplaçar fins al carrer on estava el  local de joc.

 

VIST, que l’adreça del local de joc era correcta tot i que faltava un dels números entre els quals estava l’edifici del local de joc.

 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

No admetre la petició del C.E.Viladecans de què la partida del seu jugador Jesús Bueno no sigui comptabilitzada per elo, ni compti com una incompareixença. Aquest Comitè considera que l’adreça que figurava a la web de la Federació era suficient per poder arribar al local de joc i no es motiu per no poder arribar tal com van fer la resta de jugadors de l’equip.

  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 10 de febrer de 2011