El Comitè d'Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la següent resolució:

VIST, la reclamació del jugador de codi 4148, on demana el punt de la partida disputada al Campionat de Catalunya de partides ràpides, perquè el seu adversari no va reclamar una jugada il·legal que ell havia comès. 

VIST,  l’informe arbitral, on indica que l’àrbitre va donar la partida per perduda al jugador reclamant, perquè va reconèixer que havia fet una jugada il·legal.

VIST, l’informe del Comitè Català d’Àrbitres davant la petició del Comitè de Competició de la FCE.

VIST,  les al·legacions efectuades pel jugador reclamant.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02 de novembre de 2016, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, l’informe arbitral del Torneig Internacional de Sants 2016, on el jugador de codi 13636 va utilitzar el telèfon mòbil durant la seva partida i va ser sancionat amb l’expulsió del torneig.

VIST,  que l’informe arbitral ha estat tramés a la FIDE (Federació Internacional d’Escacs), a una instància superior a aquest Comitè.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 25 d’octubre  de 2016, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, la reclamació del jugador de codi 3689, on diu que el jugador de codi 13834 es va negar a donar-li la ma al començament de la partida. El jugador reclamant considera que és una falta de respecte.

Leer más...

El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla, 

 

VIST,  l’informe arbitral del Torneig de Sants 2016, i de les denúncies dels pares dels menors implicats en aquest assumpte.

VIST, el recurs d'apel.lació del jugador de codi 4380.

VIST, la resolució del Comitè de Competició FCE 15/2016.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 05 d’octubre  de 2016, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, la reclamació del jugador de codi 4148, on demana el punt de la partida disputada al Campionat de Catalunya de partides ràpides, perquè el seu adversari, amb codi 23570, no va reclamar una jugada il·legal que ell havia comès.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 05 de octubre  de 2016, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, les reclamacions realitzades pels pares dels jugadors, que en aquest cas són menors d’edat, contra el jugador amb codi de llicència 4380.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denúncia de la Federació Catalana d’Escacs dels jugadors de codi 13670 i 21356 per indicis de predeterminació de resultats durant la darrera avaluació FIDE.

VIST, la resolució de la instrucció de l’expedient a càrrec de Luis Delgado Camara i Jaume Bosch Romay.

S’acorda:

Arxivar l’expedient, ja que no s’ha pogut demostrar, cap infracció disciplinaria per part dels jugadors amb codi 13670 i 21356.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona, 1 de setembre de 2016

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denúncia de la Federació Catalana d’Escacs en relació als jugadors de codi 13670 i 21356, per indicis de predeterminació de resultats durant la darrera avaluació FIDE.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  que la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs ha posat en coneixement d'aquest Comitè les pressumptes amenaces telefòniques de l’àrbitre amb codi de jugador 2658.

VIST, la denúncia de l’esmentat àrbitre en contra de la Junta Directiva de la Federació perquè diu patir un veto arbitral per part del Delegat de Tarragona i maltractament psicològic per part de la Junta Directiva de la Federació.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l'escrit del jugador de codi 4673, on demana que li sigui concedida una norma de Mestre Català perquè li falten només uns punts per arribar a la mitjana requerida i perquè si hagués jugat la Final de Segona Divisió amb el seu equip, que tenia dret a disputar-la, tot i perdent, hagués fet la norma.

Leer más...

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La resolució 07/2016 del Comitè de Competició de la FCE, referent al tema de les sancions per retirades o incompareixences.

VIST, les apel.lacions dels clubs: Vila-seca i Vall del Tenes.

Leer más...