REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la ronda 8 de la Lliga Catalana entre l'equip del Malgrat i el Peona i Peó D, on indica que el jugador de codi 18138 del Peona i Peó no va signar la planilla de la seva partida.

VIST, la declaració escrita del delegat de l'equip del Peona i Peó i de l'equip del Malgrat.

ATÈS, el que indiquen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

8.7 Al finalizar la partida ambos jugadores firmarán las dos planillas, indicando el resultado.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Advertir el jugador de codi 18138 del club Peona i Peó que és obligatori signar les planilles un cop finalitzada la patida i que en cas de reincidència  podria ser sancionar amb més gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 22 de març de 2016